Allagoptera pumila Nees, Reise Bras. 2: 335 (1821)

Allagoptera pumila Nees, Reise Bras. 2: 335 (1821)
Taxon for this name
Allagoptera pumila Nees, Reise Bras. 2: 335 (1821)