Reinhardtia elegans Liebm., Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1845: 9 (1846)

Reinhardtia elegans Liebm., Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1845: 9 (1846)
Taxon for this name
Reinhardtia elegans Liebm., Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1845: 9 (1846)