Arenga plicata Mogea, Reinwardtia 12: 186 (2004)

Primary tabs