Allagoptera Nees, Reise Bras. 2: 335 (1821)

Primary tabs

  • =Diplothenium Voigt, Syll. Pl. Nov. 2: 51 (1828)