Calamus pygmaeus Becc., Malesia 3: 8 (1886)

Primary tabs