Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. : 301 (1798)

Primary tabs